Stortemplet

Stormästarerådet 2022-2025

Stående från vänster:
Storundermästare Annica Nilsson, Vice Stormästare Brit Fjell, Storkansler Carina Janerstål, Storkaplan Ingrid Kallström Bengtsson

Sittande från vänster:
Storskattmästare Syliva Ivarsson, Stormästare Eva-Britt Fredheim, Storceremonimästare Margret Gabrielsson

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelbyggareorden.org

Ordens Lag

Ordens Allmänna lag

Ordens Allmänna Lag fastställs vart tredje år vid Ordens General Konvent. Senast Generalkonventet var i Karlstad 2019. Orden Allmänna Lag är också Ordens Stadgar.

sv_SESvenska