Stortemplet

Uppdatering pågår!

Under första veckan i augusti 2022 hölls Ordens General Konvent i Uppsala. Nya ledamöter till Stormästarrådet valdes då. Hemsidan är därför under uppdatering och uppgifter nedan saknas.

Ny Stormästare är Eva-Britt Fredheim.

Återkom om några veckor så kommer sidan vara komplett!

Stormästarerådet 2022-2025

Kontaktuppgifter

Stormästare (SM) Eva-Britt Fredheim, Timrå, Sverige, Templet Umespiran, eva-britt.fredheim@tempelbyggareorden.org

Vice Stormästare (VSM)

Storundermästare (SUM) 

Storkansler (SKR) 

Storceremonimästare (SCM) 

Storskattmästare (SSKM) 

Ordens Lag

Ordens Allmänna lag

Ordens Allmänna Lag fastställs vart tredje år vid Ordens General Konvent. Senast Generalkonventet var i Karlstad 2019. Orden Allmänna Lag är också Ordens Stadgar.

sv_SESvenska