Stortemplet

Stormästarerådet 2019-2022

Kontaktuppgifter

Stormästare (SM) Carin N Wiking, Kungsbacka, Sverige, Templet Ranrike, carin.nilsson.wiking@tempelbyggareorden.org

Vice Stormästare (VSM) Eva-Britt Fredheim, Sundsvall, Sverige, Templet Umespiran, eva-britt.fredheim@tempelbyggareorden.org

Storundermästare (SUM) Annica NIlsson, Stockholm, Sverige, Templet Mälardrottningen, annica.nilsson@tempelbyggareorden.org

Storkansler (SKR) Margot Asplund, Umeå, Sverige, Templet Umespiran, margot.asplund@tempelbyggareorden.org

Storceremonimästare (SCM) Margaret Gabrielsson, Träslövsläge, Sverige, Templet Athena, margaret.gabrielsson@tempelbyggareorden.org

Storskattmästare (SSKM) Brit Fjel, Fjell, Norge, Templet St. Sunniva, brit.fjell@tempelbyggareorden.org

Ordens Lag

Ordens Allmänna lag

Ordens Allmänna Lag fastställs vart tredje år vid Ordens General Konvent. Senast Generalkonventet var i Karlstad 2019. Orden Allmänna Lag är också Ordens Stadgar.

sv_SESvenska