Stortemplet

Stormesterråd 2022-2025

Stående fra venstre:
Storundermester Annica Nilsson, Vice Stormester Brit Fjell, Storkansler Carina Janerstål, Storkaplan Ingrid Kallström Bengtsson

Sittende fra venstre:
Storskattmester Syliva Ivarsson, Stormester Eva-Britt Fredheim, Storseremonimester Margret Gabrielsson

För att kontakta någon med e-post så kan du skriva till adressen enligt följande mall fornamn.efternamn@tempelbyggareorden.org

Ordens Lag

Ordens Allmänna lag

Ordens Allmänna Lag fastställs vart tredje år vid Ordens General Konvent. Senast Generalkonventet var i Karlstad 2019. Orden Allmänna Lag är också Ordens Stadgar.

nb_NONorsk bokmål