Stortemplet

Stor Mester Råd 2019 - 2022

Nuvarande Stormästarerådet valdes vid General Konventet i Karlstad i juli 2019 för 3 år.

Stående från vänster: SKR Margot Asplund, SCM Margaret Gabrielsson, SSKM Brit Fjell, SKN Carin N Wiking
Foran fra venstre: VSM Eva-Britt Fredheim, SM Kari Dahle Halvorsen, SUM Lena Kvarnér

Kontaktuppgifter

Stormästare (SM) Kari Dahle Halvorsen, Stavern, Norge, Templet Dronning Åsa, kari.dahle.halvorsen@tempelbyggareorden.org

Vice Stormästare (VSM) Eva-Britt Fredheim, Sundsvall, Sverige, Templet Umespiran, eva-britt.fredheim@tempelbyggareorden.org

Storundermästare (SUM) † Lena Kvarnér

Storkansler (SKR) Margot Asplund, Umeå, Sverige, Templet Umespiran, margot.asplund@tempelbyggareorden.org

Storceremonimästare (SCM) Margaret Gabrielsson, Träslövsläge, Sverige, Templet Athena, margaret.gabrielsson@tempelbyggareorden.org

Storskattmästare (SSKM) Brit Fjel, Fjell, Norge, Templet St. Sunniva, brit.fjell@tempelbyggareorden.org

Storkaplan (SKN) Carin N Wiking, Kungsbacka, Sverige, Templet Ranrike, carin.nilsson.wiking@tempelbyggareorden.org

nb_NONorsk bokmål
sv_SESvenska nb_NONorsk bokmål