Tempel Byggare Orden

En Orden för kvinnor som vill ha gemenskap och personlig utveckling

Tempel Byggare Orden är en Orden som vill samla kvinnor med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Ordens mål är nykterhet och personlig utveckling. Nykterhet är den fasta grund, på vilken vi vill bygga den personliga utvecklingen och medverka till att skapa ett etiskt samhälle.

Orden kräver nykterhet men ställer inga religiösa eller politiska krav på sina medlemmar. Vi tar avstånd från all form av diskriminering. Tempel Byggare Orden vill erbjuda en gemenskap som bygger på alla människors lika värde.

Vision
Mål
Tempel Byggare Orden
Vision

Riddare Templet Concordias Tempelsal
Tempel Byggare Orden – en inkluderande gemenskap för värdebaserad utveckling.

Mål


Tempel Byggare Ordens mål är att samla kvinnor till arbete i det godas och sannas tjänst till nytta för det samhälle alla är en del av, familjen och egen utveckling.

Orden arbetar för ett samhälle fritt från alkohol och andra droger.

Tempel Byggare Orden

Tempel Byggare Orden är en sammanslutning av kvinnor som regelbundet samlas till högtidliga möten för att stödja medlemmarna att utveckla sin karaktär. Tempel Byggare Orden arbetar på en kristen grund i en nykter och drogfri miljö.

Oljelampa

sv_SESvenska