Tempel Byggare Orden

En Orden för kvinnor som vill ha gemenskap och personlig utveckling

Tempel Byggare Orden är en Orden som vill samla kvinnor med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Ordens mål är nykterhet och personlig utveckling. Nykterhet är den fasta grund, på vilken vi vill bygga den personliga utvecklingen och medverka till att skapa ett etiskt samhälle.

Orden kräver nykterhet men ställer inga religiösa eller politiska krav på sina medlemmar. Vi tar avstånd från all form av diskriminering. Tempel Byggare Orden vill erbjuda en gemenskap som bygger på alla människors lika värde.

sv_SESvenska