Sanning - Kärlek - Renhet - Trohet

Tempel Byggare Orden är en Orden som vill samla kvinnor med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Tempel Byggare Ordens mål är nykterhet och personlig utveckling. Nykterhet är den fasta grund, på vilken vi vill bygga den personliga utvecklingen och medverka till att skapa ett etiskt samhälle.

Tempel Byggare Orden har samma ideal och målsättning som Tempel Riddare Orden (endast öppen för män). Ordnarnas ursprung är ”Templars of Honor and Temperance” som grundlades i USA år 1845 och de vilar på helnykterhetens och drogfrihetens starka klippa.

Våra ritualmöten med högtidlig prägel, ger oss möjlighet att komma bort från vardagens stress och finna tid för medvetenhet och eftertanke. De ger oss en möjlighet att känna delaktighet i någonting större.

Ett medlemskap i Tempel Byggare Orden inleds i ett Tempels Förgård och tanken är att man får tillgång till kunskap och möjlighet att utvecklas, parallellt med att man går vidare och får tillträde till allt fler grader och den kunskap som graderna erbjuder.

Orden kräver nykterhet men ställer inga religiösa eller politiska krav på sina medlemmar. Vi tar avstånd från all form av diskriminering. Tempel Byggare Orden vill erbjuda en gemenskap som bygger på alla människors lika värde.

sv_SESvenska