Tempel Riddare Orden

Tempel Riddare Orden är en Orden med samma värdegrund och likalydande grundlag som Tempel Byggare Orden, och som vill samla män fyllda 18 år med etiska och sociala intressen till ett samfund byggt på samhörighet, jämlikhet och människokärlek.

Ordens mål är nykterhet och personlig utveckling.
Nykterhet är den fasta grund, på vilken Tempel Riddare Orden vill bygga den personliga utvecklingen och medverka till att skapa ett etiskt samhälle.

Ett medlemskap i Tempel Riddare Orden innebär att man får tillgång till kunskap och möjlighet att utvecklas, parallellt med att man går vidare och får tillträde till allt fler grader och den kunskap som graderna erbjuder.

Tempel Riddare Orden kräver nykterhet, men ställer inga religiösa eller politiska krav på sina medlemmar. Tempel Riddare Orden tar avstånd från all form av diskriminering och erbjuder en gemenskap som bygger på alla människors lika värde.

En Orden - Tre Stortempel

Stor Templet för Norge, Island och Färöarna

För att få mer information om Tempel Riddare Orden, klicka på respektive Stor Tempels logotype!

sv_SESvenska