Sannhet – Kjærlighet - Renhet - Troskap

Tempel Bygger Ordenen er en Orden som vil samle kvinner med etiske og sosiale interesser til et fellesskap bygd på samhold, likhet og menneskekjærlighet.

Ordenens formål er å samle kvinner til tjeneste for det gode og sanne til gang for det samfunn alle er en del av, familien og egen utvikling.

Tempel Bygger Ordenen har samme ideal og mål som Tempel Ridder Ordenen (bare åpen for menn). Ordnenenes utspring er “Templars of Honor and Temperance” som ble grunnlagt i USA i 1845 og den hviler på avholdbevegelsens sterke klippe. Tempel Ridder Ordenen (endast öppen för män). Ordnarnas ursprung är ”Templars of Honor and Temperance” som grundlades i USA år 1845 och de vilar på helnykterhetens och drogfrihetens starka klippa.

Våre rituelle møter som har et høytidlig preg, gir oss mulighet til å komme bort fra hverdagens stress og finne tid for refleksjon og ettertanke. De gir oss en mulighet til å kjenne seg delaktig i noe større.

Et medlemskap i Tempel Bygger Ordenen innledes i et Tempels Forgård. Tanken er att en får tillgang til kunnskap og mulighet til å utvikles, parallellt med att en går videre og blir tatt opp i høyere grader og får den kunnskap som gradene tilbyr.

Ordenen krever at en fører en rusfri livsstil, men stiller ingen religiøse eller politiske krav til sine medlemmer. Vi tar avstand fra all form for diskriminering. Tempel Bygger Ordenen tilbyr et fellesskap som bygger på alle menneskers likeverd.

nb_NONorsk bokmål