Tempel Bygger Ordenen

En Orden for kvinner som ønsker fellesskap og personlig utvikling

Tempel Bygger Ordenen er en Orden som vil samle kvinner med etiske og sosiale interesser til et fellesskap bygd på samhold, likhet og menneskekjærlighet.

Ordenens formål er å samle kvinner til tjeneste for det gode og sanne til gang for det samfunn alle er en del av, familien og egen utvikling.

Ordenen krever at en fører en rusfri livsstil, men stiller ingen religiøse eller politiske krav til sine medlemmer. Vi tar avstand fra all form for diskriminering. Tempel Bygger Ordenen tilbyr et fellesskap som bygger på alle menneskers likeverd.

nb_NONorsk bokmål