Tempel Bygger Ordenen

En Orden som vil samle kvinner

Tempel Bygger Ordenen er en Orden som vil samle kvinner med etiske og sosiale interesser til et fellesskap bygd på samhold, likhet og menneskekjærlighet.

Ordenens formål er å samle kvinner til tjeneste for det gode og sanne til gang for det samfunn alle er en del av, familien og egen utvikling.

Ordenen krever at en fører en rusfri livsstil, men stiller ingen religiøse eller politiske krav til sine medlemmer. Vi tar avstand fra all form for diskriminering. Tempel Bygger Ordenen tilbyr et fellesskap som bygger på alle menneskers likeverd.

Riddare Templet Concordias Tempelsal
Tempel Bygger Orden – et inkluderende fellesskap for verdibasert utvikling.


Tempel Byggare Ordenens formål er å samle kvinner til tjeneste for det gode og sanne til gang for det samfunn alle er en del av, familien og egen utvikling.

Ordenen arbeider for et samfunn fritt for alkohol og andre rusmidler

Tempel Byggare Ordenen er et fellesskap av kvinner som jevnlig samles til høytidlige møter for å støtte hverandre i utviklingen av sin karakter. Tempel Bygger Ordenen arbeider på en kristen grunn i et rusfritt miljø.

Oljelampa

nb_NONorsk bokmål