Ny och omvalda Stormästare i Tempel Byggare Orden och Tempel Riddare Orden

I månadsskiftet juli och augusti höll de båda Ordnarna Tempel Riddare Orden och Tempel byggare Orden General Konvent i Karlstad! I samband med detta om- och nyvaldes Stormästare!

Stående fr v: Stormästaren i Stor Templet för Norge, Island och Färöarna Aage-Roar Ass, Stormästaren för Tempel Byggare Orden i Sverige och Norge Kari Dahle Halvorsen, Stormästaren i Stor Templet för Sverige och Finland Mats Valli. Sittande: Högste Stormästaren för Tempel Riddare Orden Per Fredheim
Stormästaren i Tempel Riddare Orden i Danmark Leif Jensen
Stormästaren i Stor Templet för Danmark av Tempel Riddare Orden Leif Jensen

I samband med de olika förhandlingsmötens som hölls i Karlstad vi månadsskiftet valdes en ny Stormästare för Tempel Byggare Orden, Kari Dahle Halvorsen.

Även Tempel Riddare Ordens Stortemplet i Norge, Island och Färöarna och  Stortemplet för Danmark valde nya Stormästare.

Tempel Riddare Ordens Stormästaren i Stortemplet för Sverige och Finland, samt Högste Stormästaren i Tempel Riddare Orden omvaldes!

Under Om Orden / Ordens ledning kan du se bilder på Ordens hela råd, styrelser.

sv_SESvenska
nb_NONorsk bokmål sv_SESvenska